Samotno¶ć

W samotno¶ci swojej sam
Dookoła pustkę dĽgam
To dĽgnę tu, to dĽgnę tam
Psińco z tego mam

DĽwignę tu ci ja, dĽwignę tam ci ja
W dĽwiganiu owym nic mi nie sprzyja
I tak życie wartko mija
Trzeba by dłuższego kija

Gdybym za¶ dĽgn±ł dĽgaczem
A nie dĽgał bez sensu
WydĽgał bym ja raczej
Problem spod kredensu

Wiesław Dymny