Linoskoczek

Niepewnie idziesz pochylony,
Drog±, co nigdzie nie prowadzi.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie,
Jak nad przepa¶ci± idziesz drog±.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie,
Nie widzisz ziemi pod stopami.

W powietrzu lekko zawieszony,
Skupiony nad swym każdym ruchem,
W niepewny obraz zapatrzony,
Ostrożnie idziesz w dal bez celu,
Ostrożnie swym tanecznym krokiem.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie,
Jak nad przepa¶ci± idziesz drog±.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie...

Jak łatwo serce wpada w gniew,
Jak łatwo gniew przechodzi w żart,
Jak łatwo widzisz w życiu cel,
Jak łatwo stwierdzasz jego brak.

Jak linoskoczek
Zręcznie idziesz poprzez ¶wiat,
Jak linoskoczek
Jak na linie zawieszony,
Jak linoskoczek
Zawsze swym cyrkowym krokiem,
Jak linoskoczek
Zręcznie idziesz poprzez ¶wiat,

Tak jak po fali,
Tak jak po linie,
Jak nad przepa¶ci± idziesz drog±.
Tak jak po fali,
Tak jak po linie...

Słowa: Leszek Aleksander Moczulski
Muzyka: Jan Kanty Pawlu¶kiewicz