Koniugacja

Ja minę...
...ty miniesz...
...on minie...

Mijamy...
...mijamy...

Woda liście umyła olszynie
Nad wodą olszyna czerwona
Zmarzła...
...moknie

Mijam...
...mijasz...
...mija...
...a zawsze samotnie...

Minąłeś...
...minęłam...
...już nas nie ma...

A ten szum wyżej to wiatr
On tak będzie jeszcze wieczność wiał
Nad nami...
...nad wodą...
...nad ziemią...

Słowa: Halina Poświatowska
Muzyka: Stanisław Radwan