Kolęda dla Piotra

W słodkim Jeruzalem - nocka już zapada
¦pi±ce stada bydła - przeżuwaj± dzień.
Zamy¶lona gwiazda - kapelusz zakłada.
Niesie nad Betlejem: ciepło, ¶wiatło, cień.

Gdzie taki - malutki.
Najzłociej - złociutki.
Najczulej - wybrany.
Mały chłopiec - ¶pi.
Najcieplej - cieplutka.
Najciemniej - ciemniutka.
Najdłużej - czekana.
Noc w Betlejem... Dzi¶.

W słodkim Jeruzalem - mijaj± godziny.
W małej stajeneczce - sennie kwili czas.
Wtulony w k±t nocy - tuż obok dzieciny,
Czuwa ¶więty Józef. Czuwa każdy z nas.

Gdzie taki - malutki.
Najzłociej - złociutki.
Najczulej - wybrany.
Mały chłopiec - ¶pi.
Najcieplej - cieplutka.
Najciemniej - ciemniutka.
Najdłużej - czekana.
Noc w Betlejem... Dzi¶!

Jezu miłosierny - ofiarujesz siebie.
Jak trudno to zrozumieć. Czy to nasza wina?
Odpowiedz po prostu: czy zawsze tam w Niebie,
Gdy stary zasypia - budzi się dziecina?

Dlaczego - malutki.
Najzłociej - złociutki.
Najczulej - kochany
Duży chłopiec ¶pi?
Kto zimnem - zimniutkim.
Kto mrokiem - ciemniutkim.
Sypn±ł w oczy ¶niegiem.
Pusto w Vis - á - Vis?

sł. Jan Nowicki
muz. Zbigniew Preisner