CAŁUS

Chłodny mi całus dałaś - O rozpaczy!
Gdym, powracając, chwycił cię w ramiona.
Takie się daje temu, który skona,
Takie dla Diany miałjej brat bliźniaczy,

takimi wnuczka starą babkę raczy,
narzeczonego - skromna nlIzeczona...
Cóż ja? Czy warga, za twoją spragniona,
tak ci jest gorzką? I co ten chłód znaczy?

Idź raczej, miła, tych gołębi śladem,
Co sąpieszczoty najtkliwszej PIZYkładem,
Kiedy całują się w miłosnym szale!

Błagam Cię, odtąd albo w pocałunku
daj mi słodkiego zakosztować trunku,
albo zaprawdę, nie całuj mnie wcale!...

Wiersz Pierre Ronsarda
Muzyka: Zygmunt Konieczny