Akt abolicji

Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków- Śródmieście
Pieczęć Kolegium, numer rejestru, numer 3692 przez 82
Dotyczy obywatela: Piotr Skrzynecki, syn Mariana
Postanowienie
Kolegium w składzie:
Magister Jan Kozioł przewodniczący
Członkowie:Zbigniew Puczek, Irena Michalska
Działając na podstawie artykułu pięćdziesiątego ustawy z dnia 21 lipca o amnestii, postanowiło na posiedzeniu z dnia 28 lipca 1983 roku -
przebaczyć i puścić w niepamięć wykroczenie z artykułu pięćdziesiątego o to, że w Rynku Głównym nie opuścił zbiegowiska publicznego, pomimo wezwania uprawnionych organów MO. Popełniono 31 sierpnia 82 roku. Na niniejsze postanowienie przysługuje obwinionemu zażalenie do Kolegium, zażalenie wnosi sie w terminie siedmiu dni.