OLA MAURER

Olę do Piwnicy przyprowadził Zygmunt Konieczny, kiedy była jeszcze studentką romanistyki UJ.
Jak Piotr Skrzynecki usłyszał, że Ola nie tylko pięknie mówi, ale również śpiewa po francusku i pochodzi ze Starego Sącza, po całym Krakowie opowiadał, że w Starym Sączu wszyscy mówią po francusku...